Transport

Vi transporterer alle typer masser; stein, jord, pukk, grus, betong og forurenset masse. I vår maskinpark har vi blant annet Moxi-dumper-, lastebil m/henger, 6-akslet, kroklift-  og utstyr for maskintransport.