Muring og plastring

Vi utfører det meste innen muring og plastring; både natursteinsmurer, stablemurer, systemblokker og gabionmur.

Vi har god kompetanse på  muring av natursteinsmurer, som er en gammel kunst i Norge. Naturstein får man ved å sprenge fjell og sortere steinene etter kvalitet og størrelse.

1. sortering (A-stein): Det er de steinene som er mest rett og har minst helling. Den steinen gir et pent utseende og brukes der det stilles høye krav til utseende på muren.

2. sortering (B-stein): Samme steinen men litt ned på kvaliteten på utseende. Et rimeligere alternativ.