Graving

Vi har gravemaskiner fra 8 tonn til 40 tonn og kan ta på oss de fleste typer gravearbeid. Vi har GPS gravemaskinsystem som gjør at føreren får all informasjon rett inn i førerhytten. Nøyaktigheten er innenfor 10 cm sideveis og 2 cm høyde, målt mot kontrollpunkter satt ut av landmåler. Dette systemet øker effektiviteten på maskinen med ca 30% (ref. målinger utført av Mesta AS).