Boring og sprengning

Vi har kompetanse på sprengningsoppdrag, der det stilles strenge krav til planer, dokumentering av rystelser, etc. Vi har lang erfaring med sprengning gjennom både store og små jobber. Vi utfører også landmålingsarbeider og masseberegninger, hovedsaklig for egne prosjekter og tilbud.

Sprengstoff

Bolstad AS har godkjent lager for sprengstoff og tennere. Lageret er godkjent etter DSB (Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap) sine krav for lagret mengde sprengstoff. For transport av sprengstoff fra lager og ut til brukersted,benyttes godkjent bil og henger. Vi har både sprengningsleder med over 30 års erfaring og skytebas. De utfører sprengning til daglig på bakgrunn av komplette sprengningsplaner, som er utarbeidet av faglig ansvarlig. Alle utførte sprengninger er dokumentert med salverapporter. Vi har vår egen borerigg. Bolstad AS har alle godkjenninger for utførelse av bore- og sprenigngsarbeider.