Referanser

Florvaag:

Bolstad AS har utført flere oppdrag på boligtomter for oss. Vi er godt fornøyd med både pris, kvalitet og fremdrift og har anbefalt Bolstad AS til våre kunder og samarbeidspartnere.
Kathrine Quam-
Ledzbor, Florvaag Hus AS og Florvaag Bolig AS.