Prosjekter

  1. Straume Næringspark

Grunnarbeider for tilrettelegging av ny hovedvei og nytt VA-anlegg til Ebbesvik og industritomter i perioden 2013-2016

  1. Straume Gård (Vassteigen Boligområde)

Komplette grunnarbeider på eneboligtomter i Vassteigen.

  1. Østre Breivikskjenet

Komplette grunnarbeider for nytt leilighetsbygg i Østre Breivikskjenet

  1. Bjørndalsbakken

Komplette grunnarbeider for nytt boligfelt

  1. Davanger

Komplette grunnarbeider for nytt boligfelt

  1. Lie på Sotra

Grunnarbeid for enebolig